לחם פומפרניקל – מסטרמכר

1.00

תיאור

לחם גרמני בדחיסות גבוהה.